نمونه کارها چاپ و بسته بندی خط قرمز

فروش انواع بگ شاپ های فروشگاهی و لوکس

طراحی تولید و چاپ انواع بسته بندی های نایلونی و نایلکس

پارچه ای و کاغذی

ارتیاط با حط قرمز
طرح تخفیفی

ساک پارچه ای پوشاک

نایلون دسته بندی

ساک پارچه ای

نایلون پوشاک دسته موزی

ساک دستی پارچه ای

نایلون رکابی ازمایشگاهی و داروخانه

ساک پارچه ای پوشاک

ساک دستی پارچه ای

فیلم چاپ سیلک دستی نایلون

لفافه تولید پشمک

لفافه چاپ و بسته بندی تولیدی های محترم

لفافه چاپی تولید ی
ساک سوزنی دسته بندی

تولید و چاپ کاور پارچه ای دور کاست

ساک سوزنی دسته موزی

کاور پارچه ای درجه یک ساک سوزنی

ساک سوزنی 60 گرم دسته موزی
نایلون ذغالی

نایلون ذغالی درجه 1 و 2

نایلون ذغالی درجه یک و دو
نایلون رکابی آزمایشگاه جند رنگ

تولید و چاپ نایلون چند رنگ با طراحی مناسب

نایلون رکابی چند رنگ
نایلون رکابی درجه 1

نایلون رکابی داروخانه

نایلون رکابی داروخانه
نایلون و نایلکس قم

نایلون دسته موزی با دورنگ چاپ

نایلون ارگاسبز دو رنگ
48/53